• europages
  • >
  • مؤسسات وموردون ومقدمو خدمات
  • >
  • منتجات المخابز الآلية (خبز)

النتائج لأجل

منتجات المخابز الآلية (خبز) - استيراد وتصدير

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار

هل تبيع أو تصنع منتوجات مشابهة ؟

سجل نفسك على يوروبيجز وقم باشهار منتجاتك

أضف شركتي

كوريا الجنوبية

معتمد من europages

ماشین کیک برنج SYP ما (ماشین قنادی) بگونه ای طراحی شده است که می تواند اسنک/چیپس/کراکر/کیک غلات بوداده را با استفاده از غلات %100 طبیعی تولید کند. درحال حاضر وسایل مکانیکی مشابه، تولید می شوند، اما قادر به تنظیم فشار بالای مداوم نیستند و محصولات غیر یکنواخت تولید می کنند. قسمتهای آن مانند زنجیرها و موتورها براحتی فرسوده شده و باعث خرابی های مکرر می شود. ماشین کیک برنج SYP'' ما این معایب را رفع کرده و از نیروی هیدرولیک برای تولید محصولات یکدست استفاده می کند و بطور چشمگیری دوام آن افزایش یافته است. بعلاوه، مدلهای متفاوت در اندازه ها و شکلهای مختلف برای تامین نیازهای مشتریان موجود است. ماشین های کوچک را برای فروشگاههای محلی و ماشین های بزرگتر را نیز می توان برای کارخانجات تولید کرد. 'اسنک غلات %100 طبیعی' ما، قابلیت جایگزینی وعده های غذایی را دارند، برای کودکان عالی هستند و بعنوان یک غذای رژیمی مناسب می باشند. بعلاوه، کیک های برنج ما که با برنج %100 قهوه ای تولید می شوند بعنوان یک میان وعده برای افراد دارای دیابت مناسب هستند.

طلب عرض أسعار
المؤسسة

النتائج لأجل

منتجات المخابز الآلية (خبز) - استيراد وتصدير

عدد النتائج

7 المنتجات