الوصف

Pepper •Jalapeno ( Red & green ) Pepper ( Frozen & in brine) whole & Rings • Lomardi Pepper ( In Brine ) • Cherry Pepper ( Whole In brine ) •Packaging : Drums, Jars, Tins, In Brine Solutions

فلفل حلو وفليفلة
  • Pepper